-
-
© 2010-2019

© 2010-2019

Galerie DoSlunce-obrazy pro radost srdce
-
-

 

MEDITACE

Meditace
Prosím, dejte vědět- klinutím na "Účastním se meditace" jestliže se přidáte.
Děkujeme za vaši pomoc.

Meditace za český národ a světový mír

aktualizováno 11.1. 2016
Více o obraze "Léčení země" naleznete v Galerii, zde.
 


Další meditační obrazy v Galerii:
Ježíš

Vstup do svého srdce
Pohár světla

 
hudba40.tyden.jpg
Modlitba za náš národ a náš svět
 
Každý den vždy v 21 hod

Připojte se svou modlitbou, meditací, dobrou myšlenkou světla a naděje za náš český národ a mír pro náš svět. Ve spojení nás všech je velká síla a můžeme tak společně naší vlasti pomoci, obzvlášť v této době, kdy je i tato duchovní pomoc velmi potřebná.. Děkuji všem, kteří se připojí a vyšlou paprsky světla a lásky k našemu národu. Toto společné světlo a záměr se spojuje v provazce dobra, které stoupají výš a plynou tam, kamje třeba...
Tímto společným úsilím,ve spojení se všemi,komu záleží na naší zemi a především činným každodenním dobrem, i vnitřním a nenápadným, konáme společnou službu, kterou přispíváme k pozvednutí našeho světa. Přejeme si, aby se lidstvo posunulo dál ve svém vývoji základních lidských - duchovních hodnot, hodnot ducha - lidského poznání vyšších zákonů /zákony morální, etické,čistoty a charakteru/. Máme v rukách neskutečnou sílu, kterou společně můžeme využít k dobru. Prosím, cítíte-li to tak, připojte se. 
Jako inspiraci a vizi k této meditaci přikládám obraz "Léčení země", na který se můžete v meditaci naladit.

 
Můžete k tomuto účelu využít také meditační obrazec s Poselstvím pro Blaho a rozkvět našeho národa  /viz. odkaz/:
 
Používání energetického obrazce má trojí význam určení:
 K modlitbě
Neopouštěj, Bože, národa, jehož krev jest krví naší, jehož tlukot srdce i našeho jest tlukotem: chraň ho, střez a opatruj, zachovej ho ode zla veškerého a od záhuby každé. Vzněť v srdcích našich, v srdcích celého národa ryzí lásku k vlasti. Osvěť milostí svou též duše zbloudilé a učiň je zdárnými dítkami svými. Ó dej, Bože dobrotivý, abychom činností svou vlasteneckou sobě zasloužili klidného odpočinku v jejím klíně. Dopřej nám, abychom hodni byli vstoupiti jednou ve vlast všech národů celého světa.“
 
K meditaci - se zaměřeným pohledem na obrazec rozjímej po vzoru svých předků a hledej v sobě zdroj poznání a duchovní síly s prosbou:
„Bože, dej mi sílu, abych neupadl do pohodlnosti a duchovní malosti, abych ochránil svého ducha před vlivem temných sil, abych našel sám sebe a cestu ke zdroji duchovní síly národa, abych neztratil duchovní spojení se svými předky a velkými duchy českého národa, abych se skrze čisté vibrace tohoto obrazce napojil na vůdčího ducha svého národa, abych stále plnil svůj úkol pro blaho a rozkvět celého národa a skrze tvé záměry si podal ruce s tvými dcerami a syny všech zemí a tak společně vytvořili nový duchovní svět míru a Bytí.“

K přijímání Vesmírných vibrací dokonalé Boží lásky pro sebe, své drahé a celý národ v přímé blízkosti obrazce nebo jeho dotykem.
 text přejatý se souhlasem z www.agapebrno.cz

 

Vyhledávání

Vyhledávání

Facebook

Facebook

Galerie do Slunce
Kontakt

Kontakt

Email
Prostor pro Vás

Prostor pro Vás

YouTube

YouTube

DoSlunce
Eshop DoSlunce

Eshop DoSlunce

Přání pro hospic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one