-
-
© 2010-2019

© 2010-2019

Galerie DoSlunce-obrazy pro radost srdce
-
-

 

Sv. Cyril a Metoděj

Sv. Cyril a Metoděj
6/2013, suchý pastel
6/2013, suchý pastel
Svatý Cyril a Metoděj přicházející na Velkou Moravu, aby zde šířili odkaz křesťantví v cyrilici, jazyku srozumitelnému prostým llidem...
Velké poslání, kteří naplnili tito velcí světci, náš národ hluboce ovlivnilo v jeho duchovním vývoji a jejich odkaz je zde stále silně přítomen a hluboce zakotven.

Doporučuji kvalitní, několikahodinový dokument ČT - Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! vytvořený k výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na naše území.

Doporučuji Vám shlédnout kresbu Konstantina od paní Jany Brzobohaté z Agape Brno. Kresba dokladuje Cyrilovo mimořádné duchovní propojení a vedení, které mu umožnilo naplnit jeho významný, Bohem daný úkol a životní poslání - kresbu naleznete v tomto odkaze.

 
 
                                                                                       "Dědictví otců, zachovej nám Pane !"
Bože, cos ráčil před tisíci roky
rozžati otcům světlo víry blahé,
jenžto jsi řídil apoštolů kroky
z východu k naší Moravěnce drahé.
K tobě hlas prosby z této vlasti vane:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Na Velehradě bratři ze Soluně
Cyril a Metod kázali nám spásu;
ochranu skytli v církve svatém lůně,
učili národ znáti ctnosti krásu.
 Od doby té nám světlo víry plane:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!

 
Jazykem rodným Boží chválu pěli,
mateřskou řečí knihy svaté psali,
získali láskou Kristu národ celý,
život nám na vše věky zachovali.
Nezhyne rod, jenž věřit neustane:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Kolik to bouří nad vlastí se sneslo,
o život bylo zápasit nám v boji,
mohutné sídlo Svatopluka kleslo,
Velehrad víry bez pohromy stojí.
 Apoštolů to dílo požehnané:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!

 
Otcové naši, svatí apoštolé,
ctí vaše jména stále národ vděčný.
Neopouštějte nikdy svého pole,
ať vaše setba dozraje v plod věčný.
Ať na ni rosa požehnání kane:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!

I když se pyšná nevěra kol vzmáhá,
a peklo seje koukol nových zmatků,
nebudem dbáti odvěkého vraha,
nedáme sobě bráti věčných statků.
 Víře vždy věrní budou Moravané:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!
25.12.2017 20:51:12
doslunce

Vyhledávání

Vyhledávání

Facebook

Facebook

Galerie do Slunce
Kontakt

Kontakt

Email
Prostor pro Vás

Prostor pro Vás

YouTube

YouTube

DoSlunce
Eshop DoSlunce

Eshop DoSlunce

Přání pro hospic
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one